Ina Antaniškytė
Advokato padėjėja
2015 m. įgijo teisės bakalauro laipsnį ir 2018 m. teisės magistro laipsnį. Teisinę patirtį Ina kaupė studijuodama, dalyvaudama įvairiuose jaunųjų teisininkų projektuose, teikė neatlygintinas teisines konsultacijas, dalyvavo šviečiamuosiuose teisiniuose projektuose, atliko praktiką Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje. Ji dirbdama valstybiniame sektoriuje specializavosi žmogaus teisių, lygių galimybių klausimais, rengė sutartis, yra parengusi tarptautinę Lietuvos ataskaitą Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui. Ina yra dėmesinga klientui, žino, kas yra privatumas ir konfidencialumas. Ji yra atkakli, veržli, siekia užsibrėžtų tikslų. Tai yra tos savybės, kurios gelbsti rengiant procesinius teisinius dokumentus. Ina specializuojasi verslo teisėje, įmonių teisėje, komercinių sutarčių teisėje, darbo teisėje, ginčų sprendimuose. Ji savo pomėgius derina su darbu, pasibaigus darbo valandomis domisi žmogaus teisių apsauga, lyčių lygybės klausimais ir vartotojų teisių apsauga, gilina žinias kitose teisės srityse.